14 dagen retourgarantie

 

De Wet Kopen Op Afstand stelt dat iedere consument recht heeft op een bedenkperiode van 14 dagen na aflevering van een product.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht achteraf af te zien van uw aankoop dient u binnen 14 dagen na aflevering van uw bestelling een e-mail te sturen naar info@hobby-spel.nl waarin u aangeeft dat u toch af wilt zien van uw aankoop en dat u het ontvangen product terug wilt sturen. Vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om de producten retour te zenden.

Uiterlijk 30 dagen na aflevering dienen de producten door Hobby en Spel.nl retour te zijn ontvangen.

Bij iedere bestelling wordt een formulier meegezonden waarvan u gebruik kunt maken indien u (een deel van) uw bestelling retour wilt zenden. Dit modelformulier dient u dan zo volledig mogelijk ingevuld naar ons terug te sturen, het liefst met de retourgoederen mee. Mocht u geen gebruik willen maken van het formulier kunt u ook via onze klantenservice kenbaar maken dat u af wilt zien van uw aankoop.

 

Na ontvangst van uw product zal binnen 5 werkdagen worden beoordeeld in hoeverre het product nog als nieuw te verkopen is. Indien het product niet meer als nieuw te verkopen is, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. U ontvangt dan niet het volledige aankoopbedrag retour. Mocht het product niet meer als nieuw te verkopen zijn, dan zult u hiervan per email op de hoogte gesteld worden en zal worden uitgelegd om welke reden het aankoopbedrag niet volledig zal worden vergoed. Ook als uw aankoop onverkoopbaar is geworden zult u hiervan per email van op de hoogte worden gebracht.

 

Het aankoopbedrag, eventueel verminderd met kosten vanwege verminderde verkoopbaarheid, zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven de producten te willen retourneren, worden teruggestort op de rekening waar de betaling mee is gedaan.

Het aankoopbedrag bestaat, indien de volledige bestelling retour gestuurd wordt, ook uit de betaalde verzendkosten voor de heenzending. Afhankelijk van de reden van retour bent u zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten van de terugzending.

 

Het is u toegestaan datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is om uw product te beoordelen. Dit betekent dat het verwijderen van beschermende folie en het openmaken van de doos om te controleren of het product in goede staat verkeerd geen enkel probleem is en normaal gesproken ook niet zal leiden tot waardevermindering.