Garantie en retourneren

Als het door u bestelde product beschadigd of incompleet bij u is aangekomen maakt u wellicht aanspraak op kostenloos herstel of vervanging op basis van garantie. Ook als het product bij normaal gebruik sneller onbruikbaar wordt dan redelijkerwijs verwacht mag worden komt u wellicht in aanmerking voor compensatie in verband met garantie.

Standaard hanteert Hobbyenspel.nl een garantietermijn van een jaar op alle producten.

Mocht u aanspraak willen maken op garantie dan dient u hiervoor een e-mail te sturen naar info@hobby-spel.nl. Uw garantieaanvraag dient te worden onderbouwd met argumenten waarom u recht zou hebben op garantie en indien mogelijk foto’s en ander bewijsmateriaal.

Er wordt naar gestreefd iedere garantieaanvraag binnen twee werkdagen te beoordelen en er zal dan ook binnen die termijn contact met u worden opgenomen wat de vervolgstappen zijn.

Het kan voorkomen dat het product teruggezonden moet worden. Hierbij is het van belang dat er geen (extra) schade kan optreden tijdens dit transport. Daarom is het zeer belangrijk dat u zorgt voor een degelijke verpakking van dit product.

Naast het recht op garantie heeft u het recht ieder product binnen 14 dagen na ontvangst retour te zenden. Indien u gebruik wilt maken van dit recht dient u binnen 14 dagen na ontvangst van het product een e-mail te sturen naar info@hobby-spel.nl waarin u aangeeft dat u toch af wilt zien van uw aankoop en dat u het ontvangen product terug wilt sturen.

 

Producten kunnen retour worden gezonden naar:

Hobbyenspel.nl

Van Oldenbarneveltstraat 106

7331 RR Apeldoorn

 

Na ontvangst van uw product zal het product worden beoordeeld op nieuwstaat. Indien het product niet meer in nieuwstaat verkeert bent u verplicht uw aankoop te houden en zal het product weer naar u worden teruggezonden. Als het product wel in nieuwstaat verkeert zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen na beoordeling worden teruggestort op de rekening waar de betaling mee is gedaan.

 

Om beschadiging tijdens het transport te voorkomen dient u zorg te dragen voor een degelijke verpakking van het product.

 

klik hier voor meer informatie over het herroepingsrecht.